Hypnóza

V živote mnohých ľudí chýbajú chvíle zastavenia sa, ktoré by ich ochraňovali pred preťažením zo záplavy podnetov a informácií dnešného sveta. Uponáhľaný spôsob života s množstvom nevyriešených problémov môže u ľudí  navodzovať stavy psychického i fyzického napätia. Ak je napätie dlhodobé, prináša celkovú životnú nepohodu. Zhoršuje sa koncentrácia, výkonnosť, človek sa stáva mrzutejší, unavený. K tomu sa často pridružujú aj somatické poruchy a ťažkosti, ako napr. bolesť hlavy, tuhnutie svalstva na šiji, problémy s trávením, bolesti v krížovej oblasti, srdcovo-cievne problémy, nespavosť a pod.

Jednou  z overených terapií, ktorá vedie  k preladeniu do životnej pohody, je hypnóza. Je to relaxačno-koncentračná terapia. Účinne regeneruje psychickú a fyzickú energiu organizmu, upokojuje nervový systém, harmonizuje činnosť vnútorných telesných orgánov, prináša celkovú životnú pohodu, vyrovnanosť, koncentráciu, sebaovládanie, sebaistotu.

Hypnóza je pozitívny stav, ktorý vďaka telesnému uvoľneniu umožňuje ušetriť množstvo energie, ktorá sa využije na duševnú koncentráciu. Hypnotický stav nie je spánok, ani stav, kedy by sme strácali vôľu. Každý pozná stav hypnózy: je to ako keď sa človek zamyslí, trocha začne snívať s "otvorenými očami" a nič si nevšíma zo života, ktorý sa deje okolo neho. Hypnotický stav sa dá porovnať aj so stavom, keď sme ráno čerstvo po prebudení, kedy si už veci duševne uvedomujeme, ale oči sme ešte neotvorili a telo je ťažké. 99% času sa nachádzame v tranze. Dokonca aj depresia, úzkosť, zamilovanosť sú tranzové stavy.

V hypnóze sa vnímanie sugescie zvyšuje. Sugescie sa volia podľa zdravotných ťažkostí, životných predsavzatí, či osobných potrieb. Pomocou sugescií je možné výrazne napomôcť pri liečbe rôznych problémov, úzkostí, strachov, odstráneniu bolestí, škodlivých návykov; k ukľudneniu, zlepšeniu nálady, spánku aj celkového stavu. Zážitok pri hypnóze sa podobá niektorým zážitkom z bežného života. Napríklad, ako keď sa ľudia "pohrúžia" do čítania, prestanú vnímať okolie.

Hypnóza je stav hlbokej relaxácie, stav zvýšeného sústredenia, záujmu. Neexistuje dobrý ani zlý spôsob ako prežívať hypnózu. Každý prežíva hypnózu po svojom, presne tak, ako to práve v tom momente potrebuje.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky