ORASANI

Uzdraviť skrze SLOVO - starobylé liečiteľské umenie, ktoré sa praktizuje už stáročia na liečbu chorôb a bolestí. Slová plné energie, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu.

Najmä v stredoveku ho "vedmy" praktizovali pre svojich blížnych. Najmä v prípade bradavíc a pásového oparu sa ľudia obracali na "starú múdru ženu" z dediny, aby ich vyliečila...

Napriek prenasledovaniu tento spôsob liečenia naďalej pretrvával v utajení.

Dnes sa toto božské liečiteľské umenie vracia svetu späť prostredníctvom ORASANI, aby ľudia boli zbavení bolesti, choroby či psychických problémov a opäť bola obnovená rovnováha tela, ducha a duše. Pri ORASANI dochádza k uzdraveniu, zmene, zlepšeniu situácie skrze Božiu milosť a lásku. K zlepšeniu stavu môže dôjsť aj okamžite, zvyčajne je to do 2-3 dní. V prípade závažných a dlhodobých ochorení je možné, že je potrebný dlhší čas. K uzdravovaniu dochádza na všetkých úrovniach - telesnej, duchovnej aj duševnej. S ORASANI možno ošetrovať ľudí, zvieratká, rastlinky.

  • všetky zdravotné ťažkosti a bolesti, aj dlhodobé
  • vedľajšie neželané účinky liekov a očkovaní
  • telesné ochorenia
  • psychické ochorenia
  • problémy vo vzťahoch, pri výchove detí
  • akékoľvek závislosti
  • Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky